Leerlingenraad

Op 5 november 2015 is de Leerlingenraad van de Prins Clausschool opgericht.  

leerlingenraad.jpg

 (leerlingenraad 2015-2016)

 

Doelstelling van de Leerlingenraad

We willen dat kinderen graag naar school komen, het naar hun zin hebben óp school en weer blij naar huis gaan.

 

Samenstelling

Jules (voorzitter)

Groep 6/7

 

Groep 8a

 

Groep 8b

 

Groep 7

 

Groep 6/7

 

Groep 6

 

Groep 5a

 

Groep 5b

In de maand september vinden er weer verkiezingen plaats voor deelname aan de leerlingenraad. Binnenkort komen de namen van de nieuwe leden hier te staan.

Vergaderingen

Meneer Leo begeleidt de vergaderingen.